Plan połączenia spółek

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK


MEBLOSTYL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zakrzowskiej 25
KRS 0000218178
(Spółka Przejmująca)


oraz


MEBLOSTYL-EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zimnej 8
KRS 0000054016
(Spółka Przejmowana)

 

W związku z zamiarem połączenia Spółki pod firmą MEBLOSTYL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ze Spółką pod firmą MEBLOSTYL-EKO Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, Zarządy obu Spółek uzgodniły,
przyjęły i podpisały niniejszy plan połączenia, zwany dalej Planem Połączenia Spółek.


Plan Połączenia Spółek został sporządzony w oparciu o art. 498 i 499 Kodeksu spółek
handlowych ( k.s.h.), w trybie połączenia przez przejęcie, regulowanego
w art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., z uwzględnieniem procedury uproszczonej dotyczącej przejęcia
przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, przewidzianej w art. 516 § 6 k.s.h.


Celem połączenia obu Spółek jest uproszczenie struktury organizacyjnej i optymalizacja
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

CAŁY PLAN DOSTĘPNY JEST W LINKU : PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK