Ochrona danych osobowych

 

  1. Składając zamówienie, KLIENT świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów.
  2. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
  3. Baza danych klientów SKLEPU jest zgłoszona, zgodnie z przepisami USTAWY*, do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO).
  4. Jeśli KLIENT składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie informacji drogą e-mailową jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane również w celu wysyłania tych informacji.
  5. Dane osobowe umieszczone w bazie danych SKLEPU są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z USTAWĄ*.
  6. KLIENT ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
    Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych w linku : RODO.
  7. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.